14.05.2021

OZNAM O FAKTÚRACH ZA OMEŠKANÉ PLATBY LS 2020/2021


Oznamujeme študentom vyšších ročníkov, ktorí zaplatili školné za letný semester po dátume splatnosti, že im boli v maise dňa 14.5.2021 vygenerované faktúry z omeškania platby školného za letný semester 2020/2021."

Prípadné nezrovnalosti v platbách, prosím adresujte na ekonomické oddelenie: eco@dti.sk

 admin

Späť

 
Čakajte, prosím.