15.01.2021

FAKTÚRY ZA LETNÝ SEMESTER 2020/2021Oznamujeme študentom všetkých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, že v maise boli dnešným dňom vygenerované faktúry za školné za letný semester 2020/2021 s dátumom splatnosti 20.02.2021.

Žiadame študentov, aby pri platbe uvádzali aktuálne variabilné symboly uvedené na faktúre!

Faktúry nájdete v sekcii štúdium/financovanie

 admin

Späť

 
Čakajte, prosím.