15.07.2021

FAKTÚRY ZS 2021/2022


Oznamujeme študentom vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, že v maise sú vygenerované faktúry za školné za zimný semester 2021/2022 s dátumom splatnosti 20.08.2021.

Žiadame študentov, aby pri platbe uvádzali aktuálne variabilné symboly uvedené na faktúre!

V prípade otázok ohľadom platby, kontaktujte ekonomické oddelenie: eco@dti.skadmin

Späť

 
Čakajte, prosím.