20.07.2023

FAKTÚRY ZS 2023/2024


Oznamujeme študentom vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, že v Maise sú vygenerované faktúry za školné za zimný semester 2023/2024 s dátumom splatnosti 23.8.2023.

 

Žiadame študentov, aby pri platbe uvádzali správne aktuálne variabilné symboly a správne sumy uvedené na faktúre.

(Nie variabilné symboly a sumy z minulého roka!!!)

V prípade otázok prosím kontaktujte ekonomické oddelenie: eco@dti.sk

Ing. Katarína Gáborová gaborovak@dti.sk +421 907 931 240
Ing. Ivana Dobošová dobosova@dti.sk +421 917 493 047

 admin

Späť

 
Čakajte, prosím.