23.07.2024

FAKTÚRY ZS 2024/2025Oznamujeme študentom bakalárskeho, magisterského, doktorandského štúdia, že v Maise sú vygenerované faktúry za školné za zimný semester 2024/2025 s dátumom splatnosti 22.8.2024.

Faktúry nájdu študenti po prihlásení sa do webového rozhrania v sekcii štúdium/financovanie. Faktúry pre aplikáciu sú dostupné len v rozšírenej /platenej/ verzii pre aplikáciu MAIS.

Žiadame študentov, aby pri platbe uvádzali správne aktuálne variabilné symboly a správne sumy uvedené na faktúre.

(Nie variabilné symboly a sumy z minulého roka!!!)

V prípade otázok prosím kontaktujte ekonomické oddelenie: eco@dti.sk

Ing. Katarína Gáborová gaborovak@dti.sk +421 907 931 240
Ing. Ivana Dobošová dobosova@dti.sk +421 917 493 047

 Mária Jakúbková

Späť

 
Čakajte, prosím.