23.01.2023

FAKTÚRY LS 2022/2023


Oznamujeme študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, že v maise sú vygenerované faktúry za školné za letný semester 2022/2023 s dátumom splatnosti 22.02.2023.

Žiadame študentov, aby pri platbe uvádzali aktuálne variabilné symboly a sumy školného uvedené na faktúre!

Študenti, ktorí uhrádzajú školné zo zahraničného účtu, prosíme uviesť variabilný symbol do referencie platiteľa alebo správy pre príjemcu!admin

Späť

 
Čakajte, prosím.