09.08.2021

Platby za školné sa aktualizujú raz do týždňa - vždy v piatok


V prípade, že ste uhrádzali školné a platba nie je evidovaná v systéme, kontaktujte ekonomické oddelenie eco@dti.sk


admin

Späť

 
Čakajte, prosím.