22.04.2022

Pokuta


Upozorňujeme študentov,ktorí zaplatili školné za letný semester 2021/2022 po dátume splatnosti, že im bola v MAISe vygenerovaná faktúra s poplatkom z omeškania vo výške 11,-€.


admin

Späť

 
Čakajte, prosím.