20.11.2023

POKUTA Z OMEŠKANIA PLATBYOznamujeme študentom vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí zaplatili školné za zimný semester po dátume splatnosti, že im boli v Maise dňa 20.11.2023 vygenerované faktúry z omeškania platby školného za zimný semester 2023/2024.

Prípadné nezrovnalosti v platbách adresujte na ekonomické oddelenie: eco@dti.skadmin

Späť

 
Čakajte, prosím.