17.04.2023

POKUTA Z OMEŠKANIA PLATBY


Oznamujeme študentom, ktorí zaplatili školné za letný semester po dátume splatnosti, že im bola v MAISe dňa 17.4.2023 vygenerovaná faktúra z omeškania platby školného za letný semester 2022/2023 vo výške 11,-€.

Prípadné nezrovnalosti v platbách adresujte na ekonomické oddelenie: eco@dti.skadmin

Späť

 
Čakajte, prosím.