21.07.2022

FAKTÚRY ZS 2022/2023Oznamujeme študentom vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, že v MAISe sú vygenerované faktúry za školné za zimný semester 2022/2023 s dátumom splatnosti 19.8.2022.
Žiadame študentov, aby pri platbe uvádzali aktuálne sumy a variabilné symboly uvedené na faktúre!admin

Späť

 
Čakajte, prosím.