Kontrola originality záverečných prác- PLAGOFF 15.5.2023

Otvorené vzdelávacie zdroje 18.4.2023

POKUTA Z OMEŠKANIA PLATBY Oznamujeme študentom, ktorí zaplatili školné za letný semester po dátume splatnosti, že im bola v MAISe dňa 17.4.2023 vygenerovaná faktúra z omeškania platby školného za letný semester 2022/2023 vo výške 11,-€. 17.4.2023

Informačné listy predmetov 31.8.2022

! Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov ! Pred vložením práce do MAISu, vo formáte pdf, odporúčame skontrolovať si, či je dokument v správnom formáte. 11.4.2022

Tvar prihlasovacieho mena pre novoprijatých študentov VŠ DTI pre AK 2022/2023 21.7.2022

Postup vkladania prác do MAISu 6.3.2019

Predaj kníh a študijných materiálov 12.10.2012

 
Čakajte, prosím.