Tvar prihlasovacieho mena pre novoprijatých študentov VŠ DTI pre AK 2023/2024 1.9.2023

FAKTÚRY ZS 2023/2024 Oznamujeme študentom vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, že v Maise sú vygenerované faktúry za školné za zimný semester 2023/2024 s dátumom splatnosti 23.8.2023. 20.7.2023

Kontrola originality záverečných prác- PLAGOFF 15.5.2023

Otvorené vzdelávacie zdroje 18.4.2023

Informačné listy predmetov 31.8.2022

Postup vkladania prác do MAISu 6.3.2019

Predaj kníh a študijných materiálov 12.10.2012

 
Čakajte, prosím.