FAKTÚRY ZS 2022/2023 21.7.2022

! Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov ! Pred vložením práce do MAISu, vo formáte pdf, odporúčame skontrolovať si, či je dokument v správnom formáte. 11.4.2022

Tvar prihlasovacieho mena pre novoprijatých študentov VŠ DTI pre AK 2022/2023 21.7.2022

Postup vkladania prác do MAISu 6.3.2019

Platby za školné sa aktualizujú raz do týždňa - vždy v piatok V prípade, že ste uhrádzali školné a platba nie je evidovaná v systéme, kontaktujte ekonomické oddelenie eco@dti.sk 9.8.2021

Predaj kníh a študijných materiálov 12.10.2012

 
Čakajte, prosím.