FAKTÚRY ZS 2022/2023 Jul 21, 2022

! Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov ! Pred vložením práce do MAISu, vo formáte pdf, odporúčame skontrolovať si, či je dokument v správnom formáte. Apr 11, 2022

Tvar prihlasovacieho mena pre novoprijatých študentov VŠ DTI pre AK 2022/2023 Jul 21, 2022

Postup vkladania prác do MAISu Mar 6, 2019

Platby za školné sa aktualizujú raz do týždňa - vždy v piatok V prípade, že ste uhrádzali školné a platba nie je evidovaná v systéme, kontaktujte ekonomické oddelenie eco@dti.sk Aug 9, 2021

Predaj kníh a študijných materiálov Oct 12, 2012

 
Please wait.