Kontrola originality záverečných prác- PLAGOFF May 15, 2023

Otvorené vzdelávacie zdroje Apr 18, 2023

POKUTA Z OMEŠKANIA PLATBY Oznamujeme študentom, ktorí zaplatili školné za letný semester po dátume splatnosti, že im bola v MAISe dňa 17.4.2023 vygenerovaná faktúra z omeškania platby školného za letný semester 2022/2023 vo výške 11,-€. Apr 17, 2023

Informačné listy predmetov Aug 31, 2022

! Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov ! Pred vložením práce do MAISu, vo formáte pdf, odporúčame skontrolovať si, či je dokument v správnom formáte. Apr 11, 2022

Tvar prihlasovacieho mena pre novoprijatých študentov VŠ DTI pre AK 2022/2023 Jul 21, 2022

Postup vkladania prác do MAISu Mar 6, 2019

Predaj kníh a študijných materiálov Oct 12, 2012

 
Please wait.