FAKTÚRY LS 2022/2023 Oznamujeme študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, že v maise sú vygenerované faktúry za školné za letný semester 2022/2023 s dátumom splatnosti 22.02.2023. Jan 23, 2023

! Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov ! Pred vložením práce do MAISu, vo formáte pdf, odporúčame skontrolovať si, či je dokument v správnom formáte. Apr 11, 2022

Tvar prihlasovacieho mena pre novoprijatých študentov VŠ DTI pre AK 2022/2023 Jul 21, 2022

Postup vkladania prác do MAISu Mar 6, 2019

Predaj kníh a študijných materiálov Oct 12, 2012

 
Please wait.