Vitajte v rozhraní Študent systému MAIS !

Aktuálne:

FAKTÚRY LS 2022/2023 Oznamujeme študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, že v maise sú vygenerované faktúry za školné za letný semester 2022/2023 s dátumom splatnosti 22.02.2023. 23.1.2023 ! Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov ! Pred vložením práce do MAISu, vo formáte pdf, odporúčame skontrolovať si, či je dokument v správnom formáte. 11.4.2022 Tvar prihlasovacieho mena pre novoprijatých študentov VŠ DTI pre AK 2022/2023 21.7.2022 Postup vkladania prác do MAISu 6.3.2019 Predaj kníh a študijných materiálov 12.10.2012