Pokuta Upozorňujeme študentov,ktorí zaplatili školné za letný semester 2021/2022 po dátume splatnosti, že im bola v MAISe vygenerovaná faktúra s poplatkom z omeškania vo výške 11,-€. 22.4.2022

! Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov ! Pred vložením práce do MAISu, vo formáte pdf, odporúčame skontrolovať si, či je dokument v správnom formáte. 11.4.2022

12. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti - ŠVOČ ! ! 11.3.2022

Tvar prihlasovacieho mena pre novoprijatých študentov VŠ DTI 3.9.2021

Postup vkladania prác do MAISu 6.3.2019

Platby za školné sa aktualizujú raz do týždňa - vždy v piatok V prípade, že ste uhrádzali školné a platba nie je evidovaná v systéme, kontaktujte ekonomické oddelenie eco@dti.sk 9.8.2021

Predaj kníh a študijných materiálov 12.10.2012

 
Čakajte, prosím.