Dňa 7.12.2022 v čase od 7.35-8.35 bude technická odstávka systému 6.12.2022

FAKTÚRY ZA OMEŠKANÉ PLATBY ZS 2022/2023 Upozorňujeme študentov, že tým, ktorí zaplatili školné za zimný semester 2022/2023 po dátume splatnosti, bola v maise vygenerovaná faktúra s poplatkom z omeškania vo výške 11,-€. 24.11.2022

! Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov ! Pred vložením práce do MAISu, vo formáte pdf, odporúčame skontrolovať si, či je dokument v správnom formáte. 11.4.2022

Tvar prihlasovacieho mena pre novoprijatých študentov VŠ DTI pre AK 2022/2023 21.7.2022

Postup vkladania prác do MAISu 6.3.2019

Predaj kníh a študijných materiálov 12.10.2012

 
Čakajte, prosím.