FAKTÚRY ZS 2021/2022 Oznamujeme študentom vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, že v maise sú vygenerované faktúry za školné za zimný semester 2021/2022 s dátumom splatnosti 20.08.2021. 15.7.2021

OZNAM O FAKTÚRACH ZA OMEŠKANÉ PLATBY LS 2020/2021 Oznamujeme študentom vyšších ročníkov, ktorí zaplatili školné za letný semester po dátume splatnosti, že im boli v maise dňa 14.5.2021 vygenerované faktúry z omeškania platby školného za letný semester 2020/2021." 14.5.2021

Postup vkladania prác do MAISu 6.3.2019

Predaj kníh a študijných materiálov 12.10.2012

 
Čakajte, prosím.